To live from the heart is the key to life!!

 

Mijn visie is het delen van mijn passie op een manier die bekrachtigend is voor een ieder. In het leven is er dualiteit, waar we steeds weer dat het leven met ups en downs gaat. Het lijkt alsof we worden geleid door deze ervaringen, eindeloos op zoek naar de ups….

Maar diep van binnen is er een stem, een stem die altijd in vrede is in harmonie, die alles overziet en doorziet. Deze stem is wie jij bent, deze stem wil gehoord worden, deze stem schreeuwt het soms uit om gehoord te worden voorbij het gekwetter van de gedachten.

Verstilling en stilte brengen die inzichten die er nodig zijn om deze stem te horen. Het vallen in deze momenten van stilte biedt ik middels meditaties en individuele afstemmingen. Het moment dat de sluiers wegvallen en de stilte spreekt, dat moment brengt diepe inzichten en momenten van verwondering, die momenten gaan voorbij aan de ups en de downs, dit is de magie van het leven. Overstijgend en inzicht geven in wat van wezenlijk belang is, al het ander mag los gelaten worden.

Jij bent speciaal en bijzonder en voorbij de kracht van je gedachten is een nog grotere kracht, de kracht van liefde, een stroom die door het hele leven stroomt, die lichtheid en sychroniciteit brengt. Laat dit de alles overheersende roep zijn in je leven.